Pan Profesor Andrzej Herdegen z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego udostępnia na stronie eigenspace.pl swój podręcznik do algebry liniowej i geometrii. Autor prosi użytkowników książki o dowolne wpłaty na rzecz Alma Spei.

Wpłaty na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci Alma Spei można dokonywać za pomocą tradycyjnego przelewu, elektronicznego systemu wpłat DotPay lub platformy PayPal z dopiskiem Darowizna - akcja e-podręcznik algebry

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88 a; 31-234 Kraków
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Tytuł przelewu: Darowizna - akcja e-podręcznik algebry

Przelewy zagraniczne:
USD: PL 49203000453110000000096230
pozostałe waluty: PL 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Bic code: GOPZPLPW
Swift code: GOPZPLPW