Spotkanie Mam naszych Podpoiecznych ze stylistką Osą - Moniką Jurczyk.