Wielki Test - przekazanie nagrody przez Marię Pawłowską i Marcina Steca - beckstage