Hospicjum

Tadzio2 (1)
Czym jest hospicjum?
Hospicjum to miejsce, w którym świadczy się aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentem cierpiącym na nieuleczalne, postępujące, niepoddające się leczeniu przyczynowemu choroby. Działania te nazywamy opieką paliatywną.
Leon2 (1)
Czym jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna stała się dyscypliną medyczną oraz odrębną specjalizacją zarówno lekarską jak i pielęgniarską. Jej celem nie jest dążenie do wyleczenia choroby, która zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną nie podlega leczeniu przyczynowemu, lecz poprawa jakości życia pacjenta.

Leczenie w medycynie paliatywnej ukierunkowane jest na eliminację/łagodzenie dokuczliwych objawów somatycznych choroby. Integralną częścią opieki hospicyjnej jest także wsparcie w żałobie.

Opieka nad dzieckiem

Hospicjum domowe jest formą opieki paliatywnej świadczonej w domu chorego, do którego dojeżdża zespół specjalistów. Zajmujemy się pacjentami z chorobami układu nerwowego, wadami wrodzonymi, stanami rozpoczynającymi się w okresie okołoporodowym, chorobami metabolicznymi, chorobami nowotworowymi 
Opieka hospicjum domowego to dla ciężko i nieuleczalnie chorego dziecka często jedyna szansa na przebywanie poza szpitalem. Mali pacjenci, aby móc funkcjonować w domu, potrzebują pomocy specjalistycznego zespołu i sprzętu medycznego .

Alma Spei od 2008 roku świadczy opiekę paliatywno-hospicyjną dzieciom z woj. małopolskiego w ich rodzinnych domach. Towarzyszymy  rodzinom od momentu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby dziecka, w codziennym zmaganiu się z jego chorobą, poprzez moment śmierci, aż po okres żałoby po stracie dziecka. Do tej pory objęliśmy opieką ponad 230 dzieci.

Pacjentów Alma Spei odwiedza: lekarz ( planowo 2x w miesiącu), pielęgniarka (planowo 2x w tygodniu) , fizjoterapeuta i psycholog, a jeżeli rodzice wyrażą chęć, również ksiądz. Lekarz i pielęgniarka pełnią całodobowy dyżur przez 7 dni w tygodniu, aby w razie pojawienia się niepokojących objawów móc udzielić dziecku pomocy. Wszystkie zabiegi medyczne wykonywane są z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu medycznego.

Prośby o przyjęcie dziecka pod opiekę hospicjum należy wysyłać na adres mailowy: lekarz@almaspei.pl. W razie pytań proszę dzwonić pod nr 666 722 753.

W mailu powinny się znaleźć następujące informacje:

  • imię i nazwisko  dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
  • wiek dziecka,
  • miejsce zamieszkania  dziecka czyli miejsce, w którym miałaby być sprawowana opieka paliatywna,
  • skan zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka/wypisu ze szpitala/ z informacjami o rozpoznanych chorobach,
  • skan skierowania do hospicjum dla dzieci wydanego przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ ( jeśli zostało już wystawione),
  • telefon kontaktowy do rodziców

"Gdy zburzeniu uległ dom naszego życia, trzeba przedrzeć się przez jego ruiny, by dotrzeć do fundamentu, na którym można zacząć budować od nowa."

(A. Grün)

Rodzicom, opiekunom, którzy doświadczyli straty dziecka proponujemy spotkania indywidualne z psychologiem lub grupowe – w ramach Grupy Wsparcia.  Odbywają się one w siedzibie Hospicjum i są bezpłatne dla rodzin dzieci, które były pod opieką Hospicjum Alma Spei.

  • Spotkanie z psychologiem jest możliwe w godzinach popołudniowych w siedzibie Hospicjum, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 730-909-731.
  • Kontakt w sprawie Grupy Wsparcia pod adresem: psycholog@almaspei.pl lub pod nr tel. 730-909-731.

W atmosferze zrozumienia, akceptacji i bezpieczeństwa pomagamy w przejściu przez trudny etap w życiu, jakim jest żałoba po stracie dziecka przewlekle chorego. Żałoba, to szczególny czas, gdy człowiek ma szansę uporać się z własnym cierpieniem i nabrać nadziei, że można otrząsnąć się po stracie i żyć dalej.

Podczas spotkań grupowych, prowadzonych przez psychologa, osoby o podobnych doświadczeniach życiowych mają możliwość podzielenia się własnymi myślami, przeżyciami i sposobami radzenia sobie z bólem emocjonalnym po stracie dziecka. Jest to też okazja, aby dowiedzieć się m.in. jak przebiega proces żałoby oraz w jaki sposób wesprzeć najbliższych w przeżyciu tego trudnego czasu.

Hospicjum jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ „Alma Spei”) jest w części finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60 proc. miesięcznych kosztów opieki nad dziećmi. Pozostałe wydatki związane z opieką medyczną, zakupem i amortyzacją sprzętu medycznego, materiałów medycznych i dojazdów do domów pacjentów pokrywamy ze środków pochodzących od darczyńców, z kwest i zbiórek publicznych.

 

Jeśli wiesz, że na świat ma przyjść dziecko z wadą letalną, skontaktuj się z nami:

tel. 666 722 753 w godz. 8.30 do 15.30 lub mail: hospicjum@almaspei.pl

Już w czasie ciąży zapewnimy rodzicom wsparcie psychologiczne oraz kontakt z lekarzem pediatrą, który obejmie dziecko opieką, gdy przyjdzie ono na świat.

Po urodzeniu dziecka otoczymy je profesjonalną, kompleksową opieką medyczną w ramach hospicjum domowego dla dzieci.

 

Zespół medyczny naszego Hospicjum

Lekarze

DS1_9363aBWmin

lek. med. Małgorzata Musiałowicz

Specjalista pediatrii i medycyny paliatywnej, kierownik NZOZ

lek. med. Danuta Heród

lek. med. Danuta Heród

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

DS1_0609-7

lek. med. Lucyna Mędoń-Szerocka

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, pediatra

20210301_100127

lek. med. Małgorzata Maciejowska-Satała

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

DS1_0602-5

lek. med. Wojciech Kruk

Specjalista pediatrii

Beata Kusak

lek. med. Beata Kusak

Specjalista pediatrii i chorób płuc dzieci

Danuta Pietrys

lek. med. Danuta Pietrys

Specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej

Pielęgniarki i pielęgniarze

Aneta M.

mgr Aneta Motyczyńska

Przełożona pielęgniarek, pielęgniarka licencjonowana, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, socjolog

Agnieszka Trzaska

Agnieszka Trzaska

Pielęgniarka licencjonowana, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Paulina Ligęska

Paulina Ligęska

Pielęgniarka licencjonowana, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Marek Salamon

mgr Marek Salamon

Magister pielęgniarstwa

Magdalena Lach

mgr Magdalena Lach

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Psychologowie

Radosław Skubis

mgr Radosław Skubis

Karolina Grabczyńska

mgr Karolina Grabczyńska

kasia3-1

mgr Katarzyna Woźniak

Fizjoterapeuci

DSC07354BW

mgr Maria Moroz

Aleksandra Suder

mgr Aleksandra Suder