Multimedia

Wszystkie ważne wydarzenia w naszym hospicjum są obficie fotografowane,
a niektóre też nagrywane. Obejrzyj zdjęci i filmy z imprez, urodzin, wycieczek i akcji.