O nas

Misja Hospicjum dla Dzieci Alma Spei

Istniejemy po to, aby towarzyszyć dziecku w zmaganiach z nieuleczalną chorobą.
Naszą misją jest zapewnienie profesjonalnej, wszechstronnej, domowej opieki medycznej.
Przywracamy małemu pacjentowi radość dzieciństwa, a bliskim dajemy czas na kochanie i bycie z nim … do końca.

Historia

Fundacja Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” powstała w 2008 roku na bazie istniejącej od 2005 roku fundacji „Z biegiem życia”. Stworzyły ją, z potrzeby serca i na prośbę rodzin wychowujących nieuleczalnie chore dzieci, lekarz Małgorzata Musiałowicz i pielęgniarka Barbara Jabłońska.
Alma Spei z łac. oznacza karmiąca nadzieją. Tak nazwała naszą fundację mama Ani nieuleczalnie chorej dziewczynki, którą jako pierwszą przyjęliśmy pod opiekę. Od tamtego czasu pomogliśmy 140 dzieciom.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która zapewnia wszechstronną, specjalistyczną, domową pomoc medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom z woj. małopolskiego.

Czym zajmuje się fundacja

Fundacja Hospicjum pomaga zebrać fundusze na opłacenie opieki medycznej. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje 60 proc. tych wydatków, co oznacza, że resztę trzeba uzbierać. Dlatego prowadzimy zbiórkę publiczną, kwestujemy, prowadzimy kampanię 1 procenta i współpracujemy z darczyńcami.

Fundusze są nam także potrzebne, aby stworzyć chorym dzieciom i ich rodzinom jak najwięcej okazji do uśmiechu i wspólnego cieszenia się chwilą. Wiemy, że takie wspomnienia są bezcenne, gdy przychodzi czas pożegnania z dzieckiem. Dlatego organizujemy podopiecznym urodziny, mikołajki, teatrzyki, spotkania integracyjne i wycieczki. W miarę możliwości Fundacja Hospicjum wspiera też rodziny wielodzietne, które na skutek choroby jednego z dzieci, znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Jesteśmy dumni z tego, że Fundacja Hospicjum dla Dzieci Alma Spei  jest Certyfikowaną Organizacją Przyjazną Wolontariuszom. Oznacza to, że spełniamy standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie Dobry Wolontariat realizowanym przez Centrum Wolontariatu. W „Alma Spei”  wolontariuszami są  gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, pracownicy naukowi krakowskich uczelni, wolontariusze 40 +.

Zobacz też:
Przedmiot działalności Fundacji Hospicjum, cele i sposób ich realizacji

Zarząd Fundacji

 • Prezes zarządu: Małgorzata Musiałowicz
 • Członkini zarządu: Anna Niedbała
  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) prowadzenie spraw Fundacji, w tym:
  – kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  – tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji;
  – uchwalanie rocznych planów finansowych;
  – zarządzanie majątkiem Fundacji;
  – występowanie z wnioskami do Rady Fundacji i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu,  połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji;
  – zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
  – przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
  b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym:
  – składanie oświadczeń woli, także w sprawie przyjmowania dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  – składanie oświadczeń przed sądami, organami administracji publicznej, innymi instytucjami, tudzież przed osobami fizycznymi i prawnymi.

 Rada Fundacji

 • Przewodniczący: Tomasz Kowal
 • Sekretarz: Ewa Dudek
 • Członkowie:
  Tomasz Druzgała
  Krystyna Komnata
  Konrad Tarański
  Kompetencje Rady Fundacji w szczególności obejmują:
  a) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Zarządu;
  b) kontrolę działalności Zarządu, obejmującą prawo do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz kontroli finansowej Fundacji;
  c) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów;
  d) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności;
  e) udzielanie absolutorium Zarządowi;
  f) podejmowanie decyzji o powoływaniu, odwoływaniu i zatrudnianiu członków Zarządu;
  g) inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji;
  h) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji lub połączenia Fundacji;
  i) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji.