RODO Fundacja

W związku z rozpoczęciem stosowania 25 maja 2018 roku, nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) chcielibyśmy poinformować, że Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z tymi przepisami. Organizacja dokłada najwyższej staranności, aby przetwarzane przez nią dane osobowe były należycie zabezpieczone i chronione.

Szanując Państwa prywatność, a także biorąc pod uwagę obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa, udostępniamy Państwu poniższe dokumenty, tak aby mogli Państwo dowiedzieć się w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą: