Jesteś pracownikiem firmy, która chce wesprzeć Alma Spei poprzez działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) lub rozwinąć swój wolontariat pracowniczy?

Według Encyklopedii CSR, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. W Polsce już ponad 2/3 managerów największych firm zna tę koncepcję. Działania z zakresu CSR przynoszą obopólne korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych. Da firmy są to m.in. wzrost zainteresowania inwestorów – są oni bardziej zainteresowani współpracą z firmami, które odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, ponadto korzyści to kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa to znacznie atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zadbać o najlepszych pracowników.

Jakie są korzyści takiej współpracy dla Alma Spei? Bezcenne! Z Waszą pomocą będziemy mogli jeszcze bardziej efektywnie opiekować się naszymi Małymi Bohaterami.

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działania na rzecz osób potrzebujących.

Pracownik-wolontariusz w swoich działaniach wspierany jest merytorycznie, organizacyjnie, logistycznie lub finansowo przez firmę, w której jest zatrudniony. Wolontariatem pracowniczym nie będzie więc sytuacja, gdy pracownik angażuje się w pracę społeczną „po godzinach” oraz gdy nie otrzyma żadnego wsparcia ze strony pracodawcy.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działania na rzecz osób potrzebujących.

Pracownik-wolontariusz w swoich działaniach wspierany jest merytorycznie, organizacyjnie, logistycznie lub finansowo przez firmę, w której jest zatrudniony. Wolontariatem pracowniczym nie będzie więc sytuacja, gdy pracownik angażuje się w pracę społeczną „po godzinach” oraz gdy nie otrzyma żadnego wsparcia ze strony pracodawcy.

Kto nas wspiera?

W ramach wolontariatu pracowniczego hospicjum Alma Spei wsparli:

• Euroclear Bank SA/NV – Drużyna Urodzinowa

• Apteka Zdrowie,

• Coca- Cola Polska,

• Fundacja BNP Paribas (dwukrotnie),

• Sabre Holdings,

• Siemens (trzykrotnie),

• CEMEX (trzykrotnie)

• ORANGE

  • PegaSystems

Wspólnie z pracownikami tych firm organizowaliśmy urodziny, wycieczki i spotkania dla podopiecznych hospicjum i ich rodzin. Przeprowadzilismy też warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy, a nawet „sprzedaliśmy” trochę czasu podczas wyjątkowych warsztatów edukacyjnych.

Chcesz się zaangażować?

Mamy w zanadrzu wiele pomysłów i chętnie zrealizujemy je z Tobą. Dlatego jeśli Twoja firma angażuje się w wolontariat pracowniczy czy chciałaby wprowadzić w swojej Organizacji CSR i działać na rzecz Podopiecznych Alma Spei, napisz lub zadzwoń do naszego Opiekuna Wolontariatu Grzegorza Putyry, email: wolontariat@almaspei.pl, tel. 500-370-848.