Zgłoszenie do hospicjum

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO HOSPICJUM i w sprawach medycznych
NZOZ “Alma Spei” 31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 88a
tel. 666 722 753 mail: lekarz@almaspei.pl

Warunki objęcia opieką dziecka w hospicjum Alma Spei:

 • Rozpoznano chorobę kwalifikującą do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną dla dzieci i młodzieży (wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. plik PDF),
 • Zakończono leczenie przyczynowe,
 • Rodzice/opiekunowie mają pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka,
 • Rodzice i dziecko pragną być w domu,
 • Zapewniona jest stała obecność w domu kompetentnego opiekuna,
 • Lekarz oddziału szpitalnego lub lekarz POZ wydał skierowanie do hospicjum.

Prośby o przyjęcie dziecka pod opiekę hospicjum należy wysyłać na adres mailowy: lekarz@almaspei.pl. W razie pytań proszę dzwonić pod nr 666 722 753.
W mailu powinny się znaleźć następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
 • wiek dziecka,
 • miejsce zamieszkania dziecka czyli miejsce, w którym miałaby być sprawowana opieka paliatywna,
 • skan zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka/wypisu ze szpitala/ z informacjami o rozpoznanych chorobach,
 • skan skierowania do hospicjum dla dzieci wydanego przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ ( jeśli zostało już wystawione),
 • telefon kontaktowy do rodziców

ODWIEDŹ NAS na Dożynkowej 88a

pon-pt od 8.00 do 15.00

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

31-234 Kraków,

ul. Dożynkowa 88a

skontaktuj się z nami tutaj